2017. március 18., szombat

Szabad Akadémia gondolatébresztő 1. Az ifjak barátsága "erényszövetség"

Tisztelettel várjuk a következő Széchenyi Szabad Akadémia előadásra !

EGY TÖRTÉNELMI BARÁTSÁG - NEMZETI KÖZKINCSEINKÉRT - epizódok gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós szövetségéről -  dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens előadása


2017. március 30. 17.00

Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8., Tanácsterem (fsz. 45.)

Gondolatébresztőként közzétesszük az alábbi sorokat: 
Széchenyi István barátjával, báró Wesselényi Miklóssal körutazásokat tett Nyugat-Európában. Legnagyobb hatást angliai utazása gyakorolt rá, ahol ráérzett hazája elmaradottságára.
A két fiatal nemes szándéka hazájuk helyzetének jobbítására egyre erősödött a tapasztalatok hatására, gondolataikat Széchenyi Naplójának részletéből ismerhetjük meg, melyben leírja a Wesselényivel és Esterházy Mihállyal kötött "erényszövetség" alapelveit. 


"Mi a célunk? Hazánk fiaira, és azok gyermekei és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, amennyire azt a mi tehetségünk végbe viheti...
Hogy azon törekedünk, hogy a mostani ifjúság nevelésére oly nagy befolyást szerzünk magunknak, hogy azok több polgári virtusokkal bírjanak, mint a mi kortársaink és atyáink. Mert mi meg vagyunk abban győzettetve, hogy az emberiség csak az értelem és az erkölcs és a bölcsesség kiterjedése által léphet ama szerencse és áldás magasságára, melynek elnyerése a mi méltó célunk...
Ha más nemzeteknek több a kincsük, legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk."